Edicions anteriors

Agrifood International Congress va néixer el 2016 després d’observar la materialització de grans canvis en el sector agroalimentari . Els més destacats, tant a escala de demanda com d’oferta, s’han degut a l’ increment del consum de proteïnes animals per part de la població mundial , per l’ús d’aquestes matèries primeres com substitutius dels combustibles tradicionals , per l’increment de la productivitat de la terra i la introducció de productes modificats genèticament.       

Aquests grans canvis en el sector i els que s’entreveu que arribaran a mitjà termini, com poden ser els que es produeixin pel canvi climàtic, ens van fer pensar en la necessitat d’obrir un fòrum d’intercanvi de coneixements per preparar amb més claredat el futur

Aquesta és la tercera edició de l’Agrifood International Congress . Aquí podrà consultar les dues edicions anteriors.

AGRIFOOD | 2on CONGRÉS INTERNACIONAL | 2018

AGRIFOOD | 1er CONGRÉS INTERNACIONAL | 2016

Agrifood 2021 | May 5th & 6th